Publikacje

Poniżej dostępna jest lista moich ważniejszych publikacji w różnego rodzaju mediach drukowanych oraz internetowych.

 • Tomik „Zetknięcia” – Stowarzyszenie Artystów „Młyn” i Grupa Poetycka”Nietakt” (2004)
 • „Tygiel Kultury” nr 10/12-2005 (2007)
 • „Polskie Kulturalne Podziemie” nr 20/2007 (2007)
 • Tomik „Ślady na drodze” – Grupa Poetycka „Nietakt” (2007)
 • Biuletyn okolicznościowy na 110-lecie Liceum im. Staszica w Zgierzu (2008)
 • Magazyn tekstów literackich „Cegła” (2008)
 • Czasopismo „43Bis” nr 459/460 (2008)
 • Czasopismo „43Bis” nr 461/462 (2008)
 • e-tomik „Strzał w dziesiątkę” (2009)
 • Magazyn „Neurokultura” (2009)
 • „Polskie Kulturalne Podziemie” nr 5/2009
 • „Nowe Zagłębie” – dodatek „Zagłębiarka” nr 2/2009
 • Antologia Poetów i Pisarzy Sopotu „Miejsce Obecności” (2009)
 • „Zeszyty Poetyckie” – zeszytypoetyckie.pl (2009)
 • Kwartalnik kulturalny „Kozirynek” nr 7/2009 (2009)
 • Czaspoismo „43Bis” nr 481/482  (2009)
 • Tomik pokonkursowy „Czarno na białym” (2008)
 • Kwartalnik literacko-artystyczny „Szafa” nr 33/2009 (2009)
 • e-tomik „100% Natural” (2009)
 • Tomik „Splot słoneczny” – Grupa Poetycka „Nietakt” (2010)
 • „Polskie Kulturalne Podziemie” nr 5/2010 (2010)
 • e-wydanie miesięcznika „Odra” (lipiec 2010)
 • „Polskie Kulturalne Podziemie” nr 9/2010  (2010)
 • „Polskie Kulturalne Podziemie” nr 2/2011 (2011)
 • „Polskie Kulturalne Podziemie” nr 87/2014  (2014)
 • Tomik pokonkursowy „Sny zgubione nad ranem” XV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza w Katowicach (2014)
 • Kwartalnik artystyczny „Bliza” nr 1 (25) (2016)
 • Antologia „Czytam Wasze wiersze”, 2021