Wiersze z rymem

Optyka

Gdy dobrze się przyjrzeć
z innej perspektywy,
można dostrzec obraz
nieco mniej fałszywy.