RODO Liryka

Twój brak zgody męczy mnie

Moja klauzula RODO
gniecie się w twoich palcach.
Śmiejesz ze mnie się,
nie chcesz dać mi zgody.
A ja chcę przetwarzać dane.
Czujesz podstęp tu,
a ja jestem zwykłym ADO,
nie dajesz łatwo zgód,
dobrze wiesz co się tu dzieje.

Twój brak zgody męczy mnie,
przetwarzać lubię.

Twój brak zgody męczy mnie
i to mnie zgubi.

Nie klikasz cookie wall,
czytasz regulaminy.
Każdy jeden błąd
wytykasz sprawnie palcem.
Dokładna jesteś tak,
wystarczy ci najmniejsza wpadka.
Zgody nie chcesz dać,
jesteś dla mnie jak zagadka.

Twój brak zgody męczy mnie,
przetwarzać lubię.

Twój brak zgody męczy mnie
i to mnie zgubi.

Frontalnie mówisz „nie”.
Frontem odmawiasz dalej.
A co ukrywać chcesz?
Wiedzą już o tobie wszystko.
W cloudzie są schowane dane.
Pamiątki aktywności w Sieci.
Pytam jeszcze raz:
czy dasz zgodę na marketing?

// Na podstawie: „Twoje oczy lubią mnie”, Strachy na Lachy
// Link: S.P. Records, oficjalne audio: https://www.youtube.com/watch?v=b4NORbnAWEY