Wiersze

Dzień kobiet

Nie kupię ci kwiatów, to jest dzień
kobiet, więc nie kupię kwiatów.

Lepiej chodźmy się całować, tak
chodźmy całować się, to jest dzień
kobiet, więc nie kupię kwiatów.

Lepiej całujmy się, nie padnie
żadne słowo, padnie my na froncie
kuchennej szafki.

Lepiej chodźmy całować się,
nadal mam nadzieję, a ty
znowu beznadziejna, tak.