RODO Liryka

Ważne są tylko te dane niezanonimizowane

Tyle było zgłoszeń do administratora.
Do administratora zgłoszeń wiele tak.
Gdy żałujesz danych, z których nie masz nic.
Jedno trzeba znać i pamiętać, że

Ważne są tylko te dane niezanonimizowane.
Ważnych jest kilka kontroli, na które czekamy.

Pewien znany ADO, co przetwarzał dane.
Zgubił sens przepisów, w krąg naruszeń wpadł.
Chociaż dane znikły, on nie przejął się.
Wytłumaczyć umiał UODO wtedy właśnie, że

Ważne są tylko te dane niezanonimizowane.
Ważnych jest kilka kontroli, na które czekamy.

Jak usuwać dane już nieprzetwarzane?
Jak pozbierać zgody z tych niepozbieranych?
Jak poinformować, by nas zrozumieli?
Jak dobrze przetwarzać, by skarżyć nie chcieli?

Jak rozpoznać proces, kiedy go nie znamy?
Jak stworzyć klauzulę, jaką dać podstawę?
Jak odnaleźć w RODO dla danych nadzieję?

Odpowiedzi szukam, zanim naruszenie…

Ważne są tylko te dane niezanonimizowane.
Ważnych jest kilka kontroli, na które czekamy.

// Na podstawie: „Dni, których jeszcze nie znamy”, Marek Grechuta
// Link: Polskie Nagrania – Oficjalne Audio – https://www.youtube.com/watch?v=tNnzUZSDNf0