I tak powiem, Powiedzenia i przysłowia

„Co ma wisieć, nie utonie”

To wywodzące się z baroku powiedzenie odnosi się do raczej negatywnych zdarzeń i przewiduje nieuchronność losu. To, co jest nam pisane na pewno się wydarzy, bez względu na nasze działania i starania. Nie jesteśmy w stanie zmienić przeznaczenia.

Istnieją takie wydarzenia na świecie, przed którymi nie można się uchronić. To „co ma wisieć” rozumieć można jako nieodłączone i pewne zdarzenia w otaczającym nas świecie czy też dotykające bezpośrednio człowieka. W otaczającej nas rzeczywistości możemy wskazać pewne zjawiska, które są nieodzowne i spodziewane.

Druga część powiedzenia odnosi się do nieuchronności oraz konsekwencji działań czy zdarzeń na zasadzie „co ma być, to będzie” . Pewne prawidłowości natury, przewidywalność zdarzeń i kolej rzeczy powodują, że z wielkim prawdopodobieństwem coś co ma być konsekwencją zjawiska lub działania najpewniej się wydarzy.

Wierzycie w przeznaczenie i nieuchronność losu? A słyszeliście o wolnej woli, braniu losu w swoje ręce, możliwościach kierowania swoich życiem czy nawet o kreacji otaczającej was rzeczywistości?